Xỉu chủ miền Trung

GIÁ: 3.000.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 Bình Định:475
Quảng Trị:859
Quảng Bình:962
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
41
22-05-2024 Đà Nẵng:400
Khánh Hòa:302
Trượt
36
21-05-2024 Đắc Lắc:248
Quảng Nam:574
Trúng Quảng Nam
40
20-05-2024 Thừa Thiên Huế:042
Phú Yên:509
Trúng Phú Yên
44
19-05-2024 Thừa Thiên Huế:256
Kom Tom:184
Khánh Hòa:210
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
41
18-05-2024 Đà Nẵng:779
Quảng Ngãi:058
Đắc Nông:469
Trượt
26
17-05-2024 Gia Lai:332
Ninh Thuận:642
Trúng Gia Lai
24
16-05-2024 Bình Định:333
Quảng Trị:920
Quảng Bình:919
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
44
15-05-2024 Đà Nẵng:389
Khánh Hòa:956
Trượt
40
14-05-2024 Đắc Lắc:509
Quảng Nam:652
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
47
13-05-2024 Thừa Thiên Huế:534
Phú Yên:444
Trượt
36
12-05-2024 Thừa Thiên Huế:477
Kom Tom:179
Khánh Hòa:855
Trúng Kom Tom
28
11-05-2024 Đà Nẵng:587
Quảng Ngãi:144
Đắc Nông:887
Trúng Đắc Nông
40
10-05-2024 Gia Lai:957
Ninh Thuận:112
Trượt
20
09-05-2024 Bình Định:260
Quảng Trị:848
Quảng Bình:237
Trúng Quảng Trị
22
08-05-2024 Đà Nẵng:242
Khánh Hòa:039
Trúng Đà Nẵng
24
07-05-2024 Đắc Lắc:652
Quảng Nam:755
Trúng Quảng Nam
48
06-05-2024 Thừa Thiên Huế:905
Phú Yên:628
Trượt
37
05-05-2024 Thừa Thiên Huế:111
Kom Tom:050
Khánh Hòa:098
Trúng Kom Tom
33
04-05-2024 Đà Nẵng:104
Quảng Ngãi:201
Đắc Nông:890
Trúng Quảng Ngãi
38
03-05-2024 Gia Lai:175
Ninh Thuận:918
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
49
02-05-2024 Bình Định:422
Quảng Trị:904
Quảng Bình:963
Trúng Bình Định
48
01-05-2024 Đà Nẵng:263
Khánh Hòa:061
Trượt
24
30-04-2024 Đắc Lắc:219
Quảng Nam:609
Trúng Đắc Lắc
49
29-04-2024 Thừa Thiên Huế:724
Phú Yên:502
Trúng Phú Yên
38
28-04-2024 Thừa Thiên Huế:134
Kom Tom:150
Khánh Hòa:259
Trúng Khánh Hòa
41
27-04-2024 Đà Nẵng:987
Quảng Ngãi:281
Đắc Nông:452
Trúng Quảng Ngãi
24
26-04-2024 Gia Lai:073
Ninh Thuận:439
Trúng Ninh Thuận
28
25-04-2024 Bình Định:648
Quảng Trị:179
Quảng Bình:760
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
22
24-04-2024 Đà Nẵng:393
Khánh Hòa:862
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
45
23-04-2024 Đắc Lắc:379
Quảng Nam:797
Trượt
50
22-04-2024 Thừa Thiên Huế:244
Phú Yên:667
Trúng Thừa Thiên Huế
43
21-04-2024 Thừa Thiên Huế:968
Kom Tom:295
Khánh Hòa:069
Trúng Kom Tom
41
20-04-2024 Đà Nẵng:757
Quảng Ngãi:733
Đắc Nông:010
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
50
19-04-2024 Gia Lai:991
Ninh Thuận:395
Trúng Gia Lai
25
18-04-2024 Bình Định:781
Quảng Trị:654
Quảng Bình:649
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
45
17-04-2024 Đà Nẵng:224
Khánh Hòa:534
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
47
16-04-2024 Đắc Lắc:494
Quảng Nam:251
Trượt
46
15-04-2024 Thừa Thiên Huế:358
Phú Yên:036
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
38
14-04-2024 Thừa Thiên Huế:810
Kom Tom:022
Khánh Hòa:105
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
28
13-04-2024 Đà Nẵng:898
Quảng Ngãi:516
Đắc Nông:599
Trượt
25
12-04-2024 Gia Lai:367
Ninh Thuận:562
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
23
11-04-2024 Bình Định:781
Quảng Trị:501
Quảng Bình:576
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
31
10-04-2024 Đà Nẵng:105
Khánh Hòa:717
Trượt
20
09-04-2024 Đắc Lắc:949
Quảng Nam:181
Trúng Quảng Nam
38
08-04-2024 Thừa Thiên Huế:772
Phú Yên:943
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
39
07-04-2024 Thừa Thiên Huế:699
Kom Tom:750
Khánh Hòa:349
Trúng Kom Tom
23
06-04-2024 Đà Nẵng:256
Quảng Ngãi:010
Đắc Nông:805
Trúng Đắc Nông
49
05-04-2024 Gia Lai:465
Ninh Thuận:183
Trượt
27
04-04-2024 Bình Định:923
Quảng Trị:007
Quảng Bình:560
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
37
03-04-2024 Đà Nẵng:465
Khánh Hòa:716
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
40
02-04-2024 Đắc Lắc:210
Quảng Nam:147
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
43
01-04-2024 Thừa Thiên Huế:287
Phú Yên:091
Trúng Thừa Thiên Huế
46
31-03-2024 Thừa Thiên Huế:259
Kom Tom:495
Khánh Hòa:098
Trượt
48
30-03-2024 Đà Nẵng:493
Quảng Ngãi:000
Đắc Nông:786
Trúng Đà Nẵng
Trúng Đắc Nông
22
29-03-2024 Gia Lai:688
Ninh Thuận:601
Trúng Gia Lai
40
28-03-2024 Bình Định:179
Quảng Trị:167
Quảng Bình:112
Trúng Quảng Trị
44
27-03-2024 Đà Nẵng:722
Khánh Hòa:890
Trúng Đà Nẵng
50
26-03-2024 Đắc Lắc:958
Quảng Nam:151
Trúng Quảng Nam
22
25-03-2024 Thừa Thiên Huế:438
Phú Yên:501
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
36
giaimasode.com