Bạch thủ lô miền Trung

GIÁ: 800.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 Bình Định:21
Quảng Trị:89
Quảng Bình:63
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
45
22-05-2024 Đà Nẵng:61
Khánh Hòa:75
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
36
21-05-2024 Đắc Lắc:04
Quảng Nam:74
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
48
20-05-2024 Thừa Thiên Huế:64
Phú Yên:07
Trúng Phú Yên
20
19-05-2024 Thừa Thiên Huế:46
Kom Tom:28
Khánh Hòa:39
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Khánh Hòa
45
18-05-2024 Đà Nẵng:14
Quảng Ngãi:70
Đắc Nông:01
Trúng Đà Nẵng
Trúng Quảng Ngãi
37
17-05-2024 Gia Lai:41
Ninh Thuận:44
Trúng Ninh Thuận
44
16-05-2024 Bình Định:23
Quảng Trị:32
Quảng Bình:53
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Bình
38
15-05-2024 Đà Nẵng:99
Khánh Hòa:85
Trượt
41
14-05-2024 Đắc Lắc:13
Quảng Nam:94
Trượt
29
13-05-2024 Thừa Thiên Huế:71
Phú Yên:38
Trượt
29
12-05-2024 Thừa Thiên Huế:88
Kom Tom:79
Khánh Hòa:64
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
40
11-05-2024 Đà Nẵng:07
Quảng Ngãi:46
Đắc Nông:39
Trúng Đắc Nông
47
10-05-2024 Gia Lai:85
Ninh Thuận:25
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
41
09-05-2024 Bình Định:74
Quảng Trị:56
Quảng Bình:67
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Bình
38
08-05-2024 Đà Nẵng:62
Khánh Hòa:44
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
22
07-05-2024 Đắc Lắc:17
Quảng Nam:39
Trúng Đắc Lắc
44
06-05-2024 Thừa Thiên Huế:55
Phú Yên:04
Trúng Thừa Thiên Huế
40
05-05-2024 Thừa Thiên Huế:03
Kom Tom:89
Khánh Hòa:60
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
34
04-05-2024 Đà Nẵng:08
Quảng Ngãi:23
Đắc Nông:87
Trúng Đà Nẵng
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
27
03-05-2024 Gia Lai:33
Ninh Thuận:83
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
29
02-05-2024 Bình Định:10
Quảng Trị:74
Quảng Bình:91
Trượt
37
01-05-2024 Đà Nẵng:74
Khánh Hòa:01
Trượt
20
30-04-2024 Đắc Lắc:42
Quảng Nam:80
Trúng Đắc Lắc
21
29-04-2024 Thừa Thiên Huế:49
Phú Yên:30
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
32
28-04-2024 Thừa Thiên Huế:45
Kom Tom:91
Khánh Hòa:35
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
31
27-04-2024 Đà Nẵng:67
Quảng Ngãi:70
Đắc Nông:04
Trúng Đà Nẵng
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
42
26-04-2024 Gia Lai:46
Ninh Thuận:34
Trúng Gia Lai
48
25-04-2024 Bình Định:01
Quảng Trị:23
Quảng Bình:86
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
30
24-04-2024 Đà Nẵng:94
Khánh Hòa:53
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
25
23-04-2024 Đắc Lắc:14
Quảng Nam:75
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
44
22-04-2024 Thừa Thiên Huế:44
Phú Yên:98
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
20
21-04-2024 Thừa Thiên Huế:23
Kom Tom:86
Khánh Hòa:64
Trượt
34
20-04-2024 Đà Nẵng:88
Quảng Ngãi:35
Đắc Nông:23
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
28
19-04-2024 Gia Lai:96
Ninh Thuận:81
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
34
18-04-2024 Bình Định:84
Quảng Trị:07
Quảng Bình:17
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
40
17-04-2024 Đà Nẵng:24
Khánh Hòa:08
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
27
16-04-2024 Đắc Lắc:25
Quảng Nam:74
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
45
15-04-2024 Thừa Thiên Huế:04
Phú Yên:35
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
22
14-04-2024 Thừa Thiên Huế:14
Kom Tom:68
Khánh Hòa:23
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
38
13-04-2024 Đà Nẵng:78
Quảng Ngãi:62
Đắc Nông:43
Trúng Đà Nẵng
Trúng Đắc Nông
38
12-04-2024 Gia Lai:00
Ninh Thuận:15
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
43
11-04-2024 Bình Định:68
Quảng Trị:12
Quảng Bình:38
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
30
10-04-2024 Đà Nẵng:75
Khánh Hòa:27
Trúng Khánh Hòa
38
09-04-2024 Đắc Lắc:49
Quảng Nam:38
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
43
08-04-2024 Thừa Thiên Huế:76
Phú Yên:43
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
29
07-04-2024 Thừa Thiên Huế:12
Kom Tom:66
Khánh Hòa:61
Trúng Thừa Thiên Huế
34
06-04-2024 Đà Nẵng:42
Quảng Ngãi:01
Đắc Nông:37
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
24
05-04-2024 Gia Lai:51
Ninh Thuận:74
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
33
04-04-2024 Bình Định:39
Quảng Trị:07
Quảng Bình:66
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
45
03-04-2024 Đà Nẵng:14
Khánh Hòa:85
Trượt
30
02-04-2024 Đắc Lắc:44
Quảng Nam:49
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
40
01-04-2024 Thừa Thiên Huế:86
Phú Yên:65
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
48
31-03-2024 Thừa Thiên Huế:29
Kom Tom:13
Khánh Hòa:22
Trúng Kom Tom
50
30-03-2024 Đà Nẵng:92
Quảng Ngãi:58
Đắc Nông:74
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
28
29-03-2024 Gia Lai:91
Ninh Thuận:86
Trúng Ninh Thuận
32
28-03-2024 Bình Định:59
Quảng Trị:47
Quảng Bình:75
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
28
27-03-2024 Đà Nẵng:23
Khánh Hòa:13
Trúng Đà Nẵng
38
26-03-2024 Đắc Lắc:51
Quảng Nam:41
Trúng Đắc Lắc
28
25-03-2024 Thừa Thiên Huế:12
Phú Yên:28
Trúng Phú Yên
23
giaimasode.com