Dàn đề 8 số miền Bắc

GIÁ: 400.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 31,50,57,70,72,74,75,82 Ăn đề 82 105
22-05-2024 04,06,21,35,39,42,65,97 Ăn đề 97 117
21-05-2024 00,07,18,54,60,64,70,98 Ăn đề 00 66
20-05-2024 26,32,35,37,43,60,66,76 Ăn đề 66 82
19-05-2024 16,31,65,78,78,81,85,91 Ăn đề 78 102
18-05-2024 00,07,22,24,49,69,75,85 Ăn đề 22 66
17-05-2024 34,49,55,64,68,80,85,95 Ăn đề 68 52
16-05-2024 22,54,58,68,73,76,84,99 Trượt 131
15-05-2024 11,20,26,34,49,53,64,96 Ăn đề 26 40
14-05-2024 10,18,28,35,56,74,80,98 Ăn đề 80 97
13-05-2024 03,17,31,35,43,45,56,96 Ăn đề 96 120
12-05-2024 03,05,06,39,41,55,60,83 Ăn đề 05 47
11-05-2024 10,12,19,36,56,59,76,87 Ăn đề 76 147
10-05-2024 00,02,36,52,66,68,80,90 Ăn đề 36 135
09-05-2024 02,11,14,25,38,56,85,89 Ăn đề 25 48
08-05-2024 16,27,55,57,60,69,78,95 Ăn đề 95 78
07-05-2024 01,27,58,61,62,74,81,92 Trượt 129
06-05-2024 41,52,61,61,82,83,91,93 Ăn đề 61 98
05-05-2024 05,11,15,25,35,47,73,83 Ăn đề 83 41
04-05-2024 09,11,12,32,58,62,69,82 Ăn đề 69 80
03-05-2024 02,10,26,28,29,57,66,90 Ăn đề 57 121
02-05-2024 02,03,09,41,45,66,76,96 Trượt 149
01-05-2024 05,22,25,31,52,57,83,88 Ăn đề 31 96
30-04-2024 04,11,17,24,34,38,43,74 Ăn đề 24 71
29-04-2024 01,30,32,45,77,86,92,93 Ăn đề 77 109
28-04-2024 00,09,10,19,23,47,95,96 Ăn đề 96 123
27-04-2024 18,41,42,54,60,67,70,77 Ăn đề 42 125
26-04-2024 03,15,16,20,22,47,73,91 Ăn đề 20 144
25-04-2024 19,30,50,54,61,64,89,94 Ăn đề 94 94
24-04-2024 50,52,62,66,68,81,82,97 Ăn đề 52 143
23-04-2024 03,07,16,25,51,68,81,90 Ăn đề 81 90
22-04-2024 05,25,30,56,58,76,89,97 Ăn đề 25 78
21-04-2024 31,41,46,49,61,66,80,90 Ăn đề 80 75
20-04-2024 05,12,15,21,27,31,79,86 Ăn đề 79 124
19-04-2024 12,39,41,59,81,86,92,93 Ăn đề 92 78
18-04-2024 04,25,45,74,79,82,91,99 Ăn đề 04 98
17-04-2024 06,26,40,76,86,89,91,95 Ăn đề 89 70
16-04-2024 14,17,20,50,58,79,83,94 Ăn đề 50 85
15-04-2024 24,27,31,44,61,63,65,99 Trượt 41
14-04-2024 26,27,59,68,76,89,96,96 Ăn đề 96 106
13-04-2024 12,25,39,49,70,73,77,98 Ăn đề 49 120
12-04-2024 15,46,47,62,73,78,89,93 Ăn đề 73 139
11-04-2024 01,13,34,56,75,82,89,93 Ăn đề 56 91
10-04-2024 07,15,38,51,72,88,92,96 Ăn đề 38 67
09-04-2024 10,20,27,31,33,61,84,96 Ăn đề 10 98
08-04-2024 16,25,27,60,66,77,85,87 Trượt 71
07-04-2024 17,23,24,30,39,74,89,92 Ăn đề 74 127
06-04-2024 10,24,28,45,51,61,81,85 Trượt 134
05-04-2024 27,33,34,53,54,66,76,99 Ăn đề 66 131
04-04-2024 11,28,46,63,69,70,89,93 Ăn đề 89 85
03-04-2024 00,12,43,48,53,64,65,87 Ăn đề 64 71
02-04-2024 01,08,09,11,30,51,77,90 Ăn đề 09 117
01-04-2024 12,29,30,52,58,75,85,97 Ăn đề 52 126
31-03-2024 02,18,19,28,34,37,65,81 Trượt 148
30-03-2024 12,16,35,62,65,73,88,91 Ăn đề 35 131
29-03-2024 31,46,49,50,69,78,82,96 Ăn đề 69 97
28-03-2024 01,05,21,37,42,49,67,79 Ăn đề 79 82
27-03-2024 28,30,45,47,53,82,88,99 Ăn đề 45 138
26-03-2024 06,11,25,35,40,46,61,63 Trượt 115
25-03-2024 15,37,42,50,68,74,81,86 Ăn đề 42 60
giaimasode.com