Giải 8 miền Trung

GIÁ: 1.500.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 Bình Định:52
Quảng Trị:66
Quảng Bình:15
Trúng Bình Định
48
22-05-2024 Đà Nẵng:50
Khánh Hòa:25
Trượt
32
21-05-2024 Đắc Lắc:64
Quảng Nam:30
Trúng Đắc Lắc
42
20-05-2024 Thừa Thiên Huế:70
Phú Yên:54
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
25
19-05-2024 Thừa Thiên Huế:45
Kom Tom:40
Khánh Hòa:07
Trúng Thừa Thiên Huế
45
18-05-2024 Đà Nẵng:58
Quảng Ngãi:23
Đắc Nông:67
Trúng Đà Nẵng
37
17-05-2024 Gia Lai:64
Ninh Thuận:74
Trượt
45
16-05-2024 Bình Định:56
Quảng Trị:33
Quảng Bình:53
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
30
15-05-2024 Đà Nẵng:12
Khánh Hòa:00
Trúng Khánh Hòa
41
14-05-2024 Đắc Lắc:63
Quảng Nam:73
Trượt
37
13-05-2024 Thừa Thiên Huế:55
Phú Yên:38
Trúng Thừa Thiên Huế
46
12-05-2024 Thừa Thiên Huế:81
Kom Tom:23
Khánh Hòa:42
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
23
11-05-2024 Đà Nẵng:26
Quảng Ngãi:66
Đắc Nông:78
Trượt
42
10-05-2024 Gia Lai:30
Ninh Thuận:68
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
23
09-05-2024 Bình Định:84
Quảng Trị:96
Quảng Bình:99
Trúng Quảng Trị
50
08-05-2024 Đà Nẵng:45
Khánh Hòa:23
Trúng Khánh Hòa
25
07-05-2024 Đắc Lắc:71
Quảng Nam:11
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
50
06-05-2024 Thừa Thiên Huế:17
Phú Yên:31
Trúng Phú Yên
50
05-05-2024 Thừa Thiên Huế:03
Kom Tom:89
Khánh Hòa:95
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
42
04-05-2024 Đà Nẵng:82
Quảng Ngãi:16
Đắc Nông:64
Trúng Đà Nẵng
Trúng Đắc Nông
49
03-05-2024 Gia Lai:62
Ninh Thuận:92
Trượt
32
02-05-2024 Bình Định:09
Quảng Trị:67
Quảng Bình:65
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
50
01-05-2024 Đà Nẵng:88
Khánh Hòa:14
Trúng Đà Nẵng
41
30-04-2024 Đắc Lắc:20
Quảng Nam:35
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
36
29-04-2024 Thừa Thiên Huế:03
Phú Yên:47
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
46
28-04-2024 Thừa Thiên Huế:44
Kom Tom:17
Khánh Hòa:67
Trượt
24
27-04-2024 Đà Nẵng:21
Quảng Ngãi:53
Đắc Nông:34
Trượt
45
26-04-2024 Gia Lai:87
Ninh Thuận:31
Trúng Ninh Thuận
47
25-04-2024 Bình Định:35
Quảng Trị:60
Quảng Bình:67
Trúng Quảng Trị
49
24-04-2024 Đà Nẵng:81
Khánh Hòa:40
Trượt
23
23-04-2024 Đắc Lắc:86
Quảng Nam:02
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
37
22-04-2024 Thừa Thiên Huế:29
Phú Yên:64
Trúng Phú Yên
35
21-04-2024 Thừa Thiên Huế:69
Kom Tom:48
Khánh Hòa:49
Trúng Kom Tom
44
20-04-2024 Đà Nẵng:76
Quảng Ngãi:76
Đắc Nông:71
Trúng Đà Nẵng
Trúng Quảng Ngãi
42
19-04-2024 Gia Lai:87
Ninh Thuận:30
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
37
18-04-2024 Bình Định:96
Quảng Trị:65
Quảng Bình:98
Trượt
47
17-04-2024 Đà Nẵng:66
Khánh Hòa:31
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
31
16-04-2024 Đắc Lắc:58
Quảng Nam:00
Trúng Quảng Nam
25
15-04-2024 Thừa Thiên Huế:64
Phú Yên:65
Trượt
48
14-04-2024 Thừa Thiên Huế:34
Kom Tom:86
Khánh Hòa:93
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
45
13-04-2024 Đà Nẵng:12
Quảng Ngãi:63
Đắc Nông:95
Trúng Đắc Nông
36
12-04-2024 Gia Lai:30
Ninh Thuận:57
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
45
11-04-2024 Bình Định:40
Quảng Trị:04
Quảng Bình:50
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Bình
40
10-04-2024 Đà Nẵng:99
Khánh Hòa:69
Trượt
44
09-04-2024 Đắc Lắc:93
Quảng Nam:00
Trượt
50
08-04-2024 Thừa Thiên Huế:81
Phú Yên:59
Trúng Phú Yên
37
07-04-2024 Thừa Thiên Huế:11
Kom Tom:80
Khánh Hòa:22
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
47
06-04-2024 Đà Nẵng:83
Quảng Ngãi:38
Đắc Nông:93
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
49
05-04-2024 Gia Lai:95
Ninh Thuận:74
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
34
04-04-2024 Bình Định:41
Quảng Trị:40
Quảng Bình:80
Trúng Bình Định
38
03-04-2024 Đà Nẵng:50
Khánh Hòa:70
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
35
02-04-2024 Đắc Lắc:00
Quảng Nam:07
Trượt
32
01-04-2024 Thừa Thiên Huế:49
Phú Yên:43
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
32
31-03-2024 Thừa Thiên Huế:45
Kom Tom:12
Khánh Hòa:97
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
50
30-03-2024 Đà Nẵng:05
Quảng Ngãi:98
Đắc Nông:26
Trúng Đắc Nông
50
29-03-2024 Gia Lai:23
Ninh Thuận:20
Trúng Gia Lai
43
28-03-2024 Bình Định:25
Quảng Trị:49
Quảng Bình:56
Trúng Quảng Bình
29
27-03-2024 Đà Nẵng:92
Khánh Hòa:64
Trúng Đà Nẵng
48
26-03-2024 Đắc Lắc:56
Quảng Nam:91
Trúng Quảng Nam
49
25-03-2024 Thừa Thiên Huế:43
Phú Yên:28
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
40
giaimasode.com