Bạch thủ đề miền Trung

GIÁ: 1.500.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 Bình Định:75
Quảng Trị:59
Quảng Bình:62
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
26
22-05-2024 Đà Nẵng:00
Khánh Hòa:02
Trượt
22
21-05-2024 Đắc Lắc:48
Quảng Nam:74
Trúng Quảng Nam
28
20-05-2024 Thừa Thiên Huế:42
Phú Yên:09
Trúng Phú Yên
42
19-05-2024 Thừa Thiên Huế:56
Kom Tom:84
Khánh Hòa:10
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Kom Tom
33
18-05-2024 Đà Nẵng:79
Quảng Ngãi:58
Đắc Nông:69
Trượt
23
17-05-2024 Gia Lai:32
Ninh Thuận:42
Trúng Gia Lai
48
16-05-2024 Bình Định:33
Quảng Trị:20
Quảng Bình:19
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
46
15-05-2024 Đà Nẵng:89
Khánh Hòa:56
Trượt
20
14-05-2024 Đắc Lắc:09
Quảng Nam:52
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
49
13-05-2024 Thừa Thiên Huế:34
Phú Yên:44
Trượt
42
12-05-2024 Thừa Thiên Huế:77
Kom Tom:79
Khánh Hòa:55
Trúng Kom Tom
46
11-05-2024 Đà Nẵng:87
Quảng Ngãi:44
Đắc Nông:87
Trúng Đắc Nông
45
10-05-2024 Gia Lai:57
Ninh Thuận:12
Trượt
42
09-05-2024 Bình Định:60
Quảng Trị:48
Quảng Bình:37
Trúng Quảng Trị
48
08-05-2024 Đà Nẵng:42
Khánh Hòa:39
Trúng Đà Nẵng
28
07-05-2024 Đắc Lắc:52
Quảng Nam:55
Trúng Quảng Nam
49
06-05-2024 Thừa Thiên Huế:05
Phú Yên:28
Trượt
25
05-05-2024 Thừa Thiên Huế:11
Kom Tom:50
Khánh Hòa:98
Trúng Kom Tom
33
04-05-2024 Đà Nẵng:04
Quảng Ngãi:01
Đắc Nông:90
Trúng Quảng Ngãi
42
03-05-2024 Gia Lai:75
Ninh Thuận:18
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
30
02-05-2024 Bình Định:22
Quảng Trị:04
Quảng Bình:63
Trúng Bình Định
50
01-05-2024 Đà Nẵng:63
Khánh Hòa:61
Trượt
22
30-04-2024 Đắc Lắc:19
Quảng Nam:09
Trúng Đắc Lắc
44
29-04-2024 Thừa Thiên Huế:24
Phú Yên:02
Trúng Phú Yên
34
28-04-2024 Thừa Thiên Huế:34
Kom Tom:50
Khánh Hòa:59
Trúng Khánh Hòa
41
27-04-2024 Đà Nẵng:87
Quảng Ngãi:81
Đắc Nông:52
Trúng Quảng Ngãi
35
26-04-2024 Gia Lai:73
Ninh Thuận:39
Trúng Ninh Thuận
29
25-04-2024 Bình Định:48
Quảng Trị:79
Quảng Bình:60
Trúng Bình Định
Trúng Quảng Trị
32
24-04-2024 Đà Nẵng:93
Khánh Hòa:62
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
44
23-04-2024 Đắc Lắc:79
Quảng Nam:97
Trượt
45
22-04-2024 Thừa Thiên Huế:44
Phú Yên:67
Trúng Thừa Thiên Huế
45
21-04-2024 Thừa Thiên Huế:68
Kom Tom:95
Khánh Hòa:69
Trúng Kom Tom
34
20-04-2024 Đà Nẵng:57
Quảng Ngãi:33
Đắc Nông:10
Trúng Quảng Ngãi
Trúng Đắc Nông
36
19-04-2024 Gia Lai:91
Ninh Thuận:95
Trúng Gia Lai
22
18-04-2024 Bình Định:81
Quảng Trị:54
Quảng Bình:49
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
22
17-04-2024 Đà Nẵng:24
Khánh Hòa:34
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
42
16-04-2024 Đắc Lắc:94
Quảng Nam:51
Trượt
39
15-04-2024 Thừa Thiên Huế:58
Phú Yên:36
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
24
14-04-2024 Thừa Thiên Huế:10
Kom Tom:22
Khánh Hòa:05
Trúng Kom Tom
Trúng Khánh Hòa
49
13-04-2024 Đà Nẵng:98
Quảng Ngãi:16
Đắc Nông:99
Trượt
46
12-04-2024 Gia Lai:67
Ninh Thuận:62
Trúng Gia Lai
Trúng Ninh Thuận
47
11-04-2024 Bình Định:12
Quảng Trị:01
Quảng Bình:76
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
50
10-04-2024 Đà Nẵng:05
Khánh Hòa:17
Trượt
47
09-04-2024 Đắc Lắc:49
Quảng Nam:81
Trúng Quảng Nam
29
08-04-2024 Thừa Thiên Huế:72
Phú Yên:43
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
31
07-04-2024 Thừa Thiên Huế:99
Kom Tom:50
Khánh Hòa:49
Trúng Kom Tom
26
06-04-2024 Đà Nẵng:56
Quảng Ngãi:10
Đắc Nông:05
Trúng Đắc Nông
25
05-04-2024 Gia Lai:65
Ninh Thuận:83
Trượt
27
04-04-2024 Bình Định:23
Quảng Trị:07
Quảng Bình:60
Trúng Quảng Trị
Trúng Quảng Bình
44
03-04-2024 Đà Nẵng:65
Khánh Hòa:16
Trúng Đà Nẵng
Trúng Khánh Hòa
24
02-04-2024 Đắc Lắc:10
Quảng Nam:47
Trúng Đắc Lắc
Trúng Quảng Nam
42
01-04-2024 Thừa Thiên Huế:87
Phú Yên:91
Trúng Thừa Thiên Huế
39
31-03-2024 Thừa Thiên Huế:59
Kom Tom:95
Khánh Hòa:98
Trượt
39
30-03-2024 Đà Nẵng:93
Quảng Ngãi:00
Đắc Nông:86
Trúng Đà Nẵng
Trúng Đắc Nông
44
29-03-2024 Gia Lai:88
Ninh Thuận:01
Trúng Gia Lai
37
28-03-2024 Bình Định:79
Quảng Trị:67
Quảng Bình:12
Trúng Quảng Trị
29
27-03-2024 Đà Nẵng:22
Khánh Hòa:90
Trúng Đà Nẵng
44
26-03-2024 Đắc Lắc:58
Quảng Nam:51
Trúng Quảng Nam
20
25-03-2024 Thừa Thiên Huế:38
Phú Yên:01
Trúng Thừa Thiên Huế
Trúng Phú Yên
34
giaimasode.com