Dàn đề 6 số miền Bắc

GIÁ: 600.000₫

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

=> Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Túi!!
=> Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Vietnamobile…
=> Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
=> Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.

Nạp thẻ và nhận số tại đây!

Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-05-2024
23-05-2024 05,21,24,28,46,82 Ăn đề 82 76
22-05-2024 01,45,64,92,94,97 Ăn đề 97 117
21-05-2024 00,00,40,52,75,77 Ăn đề 00 95
20-05-2024 24,35,38,53,66,99 Ăn đề 66 91
19-05-2024 00,04,05,21,68,78 Ăn đề 78 114
18-05-2024 03,22,46,55,68,77 Ăn đề 22 69
17-05-2024 15,27,46,68,69,90 Ăn đề 68 96
16-05-2024 12,58,72,81,87,93 Trượt 51
15-05-2024 26,35,70,79,81,92 Ăn đề 26 106
14-05-2024 00,09,26,41,80,90 Ăn đề 80 131
13-05-2024 14,63,72,85,89,96 Ăn đề 96 74
12-05-2024 05,29,51,81,82,99 Ăn đề 05 96
11-05-2024 34,40,46,73,76,84 Ăn đề 76 66
10-05-2024 01,36,40,48,62,96 Ăn đề 36 150
09-05-2024 25,42,46,51,74,78 Ăn đề 25 46
08-05-2024 01,03,14,87,89,95 Ăn đề 95 77
07-05-2024 13,32,37,41,74,83 Trượt 102
06-05-2024 11,20,24,37,59,61 Ăn đề 61 44
05-05-2024 09,48,52,79,83,84 Ăn đề 83 110
04-05-2024 24,36,69,70,84,90 Ăn đề 69 65
03-05-2024 01,02,49,57,60,99 Ăn đề 57 86
02-05-2024 02,36,49,52,57,66 Trượt 85
01-05-2024 20,29,31,69,71,82 Ăn đề 31 124
30-04-2024 14,24,27,61,72,93 Ăn đề 24 68
29-04-2024 03,17,41,77,87,93 Ăn đề 77 102
28-04-2024 04,11,12,61,73,96 Ăn đề 96 74
27-04-2024 29,42,53,60,79,85 Ăn đề 42 45
26-04-2024 20,43,48,77,91,95 Ăn đề 20 104
25-04-2024 49,60,74,90,94,94 Ăn đề 94 63
24-04-2024 10,16,18,37,52,79 Ăn đề 52 120
23-04-2024 03,06,14,19,27,68 Trượt 87
22-04-2024 06,25,42,52,82,90 Ăn đề 25 48
21-04-2024 28,33,41,72,76,80 Ăn đề 80 47
20-04-2024 12,31,41,42,79,90 Ăn đề 79 49
19-04-2024 06,12,13,33,92,99 Ăn đề 92 77
18-04-2024 04,13,25,29,64,94 Ăn đề 04 62
17-04-2024 24,31,50,70,89,99 Ăn đề 89 147
16-04-2024 08,17,50,56,86,98 Ăn đề 50 136
15-04-2024 04,05,06,13,24,72 Trượt 81
14-04-2024 06,39,47,89,96,96 Ăn đề 96 98
13-04-2024 04,24,44,46,49,89 Ăn đề 49 48
12-04-2024 12,26,42,71,73,89 Ăn đề 73 125
11-04-2024 04,12,16,56,56,80 Ăn đề 56 42
10-04-2024 01,38,72,82,90,92 Ăn đề 38 102
09-04-2024 02,10,10,17,72,76 Ăn đề 10 88
08-04-2024 17,26,27,32,90,91 Trượt 69
07-04-2024 16,63,70,73,74,78 Ăn đề 74 68
06-04-2024 09,22,51,54,88,96 Trượt 149
05-04-2024 00,08,37,66,74,99 Ăn đề 66 68
04-04-2024 01,42,65,67,89,98 Ăn đề 89 75
03-04-2024 21,33,37,64,70,92 Ăn đề 64 142
02-04-2024 01,03,09,16,56,87 Ăn đề 09 122
01-04-2024 26,31,52,57,58,96 Ăn đề 52 66
31-03-2024 19,29,37,59,90,98 Trượt 112
30-03-2024 32,35,50,62,98,99 Ăn đề 35 64
29-03-2024 20,34,51,66,69,94 Ăn đề 69 114
28-03-2024 04,11,12,60,79,90 Ăn đề 79 124
27-03-2024 10,13,32,45,53,66 Ăn đề 45 76
26-03-2024 11,41,67,82,85,92 Trượt 98
25-03-2024 18,21,32,42,49,96 Ăn đề 42 73
giaimasode.com